บ็อบ พาร์ร์ ส่งจดมาด่วนให้หน่วยงานรับผิดชอบผู้มีพลังวิเศษแห่งประเทศไทย

The Incredibles

เรียน หน่วยงานรับผิดชอบผู้มีพลังวิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประสานงานขอผู้มีพลังวิเศษและร่างทรงไทย ร่วมช่วยกอบกู้โลก

เนื่องด้วยขณะนี้เกิดเหตุวายร้าย เดอะ อันเดอร์ไมเนอร์ บุกอเมริกา โดยทางครอบครัวผู้พิทักษ์ ผู้ใช้ชื่อกลุ่มว่า The Incredibles ได้พยายามใช้พลังวิเศษในการหยุดยั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ บริเวณโดยรอบ แต่เนื่องจากวายร้ายมีพลังมากกว่าปกติ ทางฝ่ายความมั่นคงลับแห่งสหประชาโลกได้ข้อมูลว่าที่ ประเทศไทยมีกลุ่มผู้มีพลังสามารถติดต่อกับเทพเจ้าและมีอิทธิฤทธิวิเศษ จึงขอประสานงานมายังหน่วยงานรับผิดชอบ ขอความอนุเคราะห์ส่งกองกําลังเข้าร่วมกอบกู้โลกตามรายละเอียดดังนี้

วันรวมพล : 21 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป สถานที่รวมพล : โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา ข้อควรระวัง : วายร้ายพลังแกร่งมากขอให้ชวนเพื่อน พ่อแม่ พี่น้อง แฟน มาร่วมกันปราบ

ทางฝ่ายความมั่นคงลับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากเหล่าผู้วิเศษในเมืองไทยที่จะเข้าร่วมกอบ กู้โลกเคียงบ่าเคียงไหล่กับครอบครัว The Incredibles

ขอแสดงความนับถือ

บ็อบ พาร์ร์

หัวหน้าครอบครัว The Incredibles

ทางการ